Slider 2

September 25, 2021

Mirë se vini në uebfaqen e HOTAM!

Ne jemi shoqatë tregtare vullnetare dhe jofitimprurëse e bizneseve hoteliere dhe të kateringut që punojmë për të përmirësuar klimën e biznesit të hoteleve në Maqedoninë e Veriut.

PUNëKëRKUESIT BIZNESET PJESëMARRëSE