Politika e privatësisë

KUSHTET E PËRDORIMIT TË UEBFAQES

MARRËVESHJA PËR KUSHTET

Këto Kushte të Përdorimit përbëjnë marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë ndërmjet jush, qoftë personalisht apo në emër të biznesit tuaj, në lidhje me qasjen tuaj dhe përdorimin e uebfaqes www.hotam.com.mk si dhe çdo formë tjetër mediatike përkatëse, të lidhur ose të ndërlidhur në ndonjë mënyrë me Faqen.

HOTAM obligohet të mbrojë privatësinë e të gjitha informacioneve personale të marra nga ju gjatë vizitave në faqen tonë. Qëllimi ynë është të ruajmë sigurinë dhe privatësinë e informacionit tuaj personal. Duke përdorur Faqen, ju shfaqni pëlqimin tuaj për mbledhjen dhe përdorimin e një informacioni të tillë në përputhje me kushtet e mëposhtme të përdorimit.

Nuk do të mbledhim asnjë informacion rreth individëve (“të dhëna personale”) në uebfaqen tonë publike, përveç rasteve kur është dhënë në mënyrë specifike dhe me vetëdije nga ana tyre > Shembuj të një informacioni të tillë janë emri juaj dhe e-mail adresa juaj.

Ju pranoni që duke hyrë në Faqe, keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushte të Përdorimit. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha këto Kushte të Përdorimit, atëherë ju ndalohet përdorimi i Faqes dhe duhet ta ndërprisni përdorimin menjëherë.

Do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke përditësuar datën e “Last Updated” të këtyre Kushteve të Përdorimit, ndërsa ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për çdo ndryshim të tillë.

Është përgjegjësia juaj që të rishikoni periodikisht Kushtet e Përdorimit për të qëndruar të informuar rreth përditësimeve. Do të nënshtroheni dhe do të konsiderohet se jeni vënë në dijeni dhe se keni pranuar, ndryshimet të Kushteve të rishikuar të Përdorimit nga përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pas datës së postimit të këtyre Kushteve të Përdorimit të rishqyrtuara.

Informacioni i dhënë në Faqe nuk është i destinuar për t’u shpërndarë ose përdorur nga ndonjë person ose subjekt në çdo shtet ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtronte ndonjë kërkesë regjistrimi brenda juridiksionit ose shtetit të tillë.

Prandaj, ata persona që zgjedhin të hyjnë në Faqe nga vende të tjera e bëjnë këtë me iniciativën e tyre personale dhe janë vetëm përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale, nëse dhe deri në masën ku ligjet lokale janë të zbatueshme.

Faqja është për përdoruesit të cilët janë të paktën 18 vjeç.

Personat nën moshën 18 vjeç nuk lejohen të regjistrohen në Faqe.

PËRFAQËSIMET E PËRDORËSVE

Duke përdorur Faqen, ju përfaqësoni dhe garantoni që:

 1. të gjitha informacionet e regjistrimit që i parashtroni do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota;
 2. do të mirëmbani saktësinë e informacioneve të tilla dhe do të përditësoni menjëherë informacionin e regjistrimit sipas nevojës;]
 3. keni aftësinë juridike dhe pranoni të pajtoheni me këto Kushte Përdorimi;
 4. nuk jeni nën moshën 18 vjeçare;
 5. nuk do të hyni në Faqe nëpërmjet mjeteve të automatizuara ose jo njerëzore, qoftë nëpërmjet të botit, skriptit ose ndryshe;
 6. nuk do ta përdorni Faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar;
 7. përdorimi juaj i Faqes nuk do të shkelë asnjë ligj ose rregullore në fuqi.

REGJISTRIMI I PëRDORUESIT

Nëse jeni duke kërkuar punë ose dëshironi të regjistroni biznesin tuaj në uebfaqen tonë tek “Punëkërkuesit” dhe “Biznesi pjesëmarrës”, do t’ju kërkohet të jepni disa informacione personale përkatëse që na nevojiten për të përpunuar kërkesën tuaj të aplikimit.

Përveç përdorimit të informatave tuaja për të konfirmuar identitetin tuaj, mund t’i përdorim të dhënat për t’ju ofruar informata rreth shërbimeve të tjera të disponueshme nga HOTAM që mund t’ju interesojnë dhe për t’ju kontaktuar me e-mail ose telefon. Duke përdorur pjesën e uebfaqes “Punëkërkuesit” dhe “Biznesi pjesëmarrës”, ju shprehni pajtueshmërinë tuaj me këto terme dhe kushte dhe politikën e privatësisë.

Informatat e mbledhura nëpërmjet çdo procesi regjistrimi në faqen tonë është vetëm për qëllimet tona. Nuk do të zbulohet nga nana jonë asnjë organizatë, individ ose subjekt tjetër pa pëlqimin tuaj. Informatat tuaja personale ruhen nga HOTAM për periudhën kohore që ju jeni regjistruar në një nga shërbimet tona.

AKTIVITETE TË NDALUARA

Si përdorues i Faqes, ju pranoni të mos:

 1. të marrë në mënyrë sistematike të dhëna ose përmbajtje të tjera nga faqja për të krijuar ose përpiluar, direkt ose indirekt, koleksion, përmbledhje, bazë të dhënash ose drejtori pa lejen me shkrim nga ne.
 2. anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni ndryshe në veçoritë e Faqes të lidhura me sigurinë, duke përfshirë veçori që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e Faqes dhe/ose përmbajtjes që përmbahet aty.
 3. angazhohen në inkuadrim të paautorizuar ose lidhjen e sajtit.
 4. përpjekje për të imituar një përdorues ose person tjetër ose të përdorni emrin e përdoruesit të një përdoruesi tjetër.
 5. ngacmoni, bezdisni, frikësoni ose kërcënoni cilindo nga punonjësit ose agjentët tanë të angazhuar në ofrimin e ndonjë pjese të Faqes për ju.
 6. përçmoni, njollosni ose dëmtoni në çfarëdo mënyre, sipas mendimit tonë, neve dhe/ose Faqen.
 7. përdorni Faqen në një mënyrë të papajtueshme me çdo ligj ose rregullore në fuqi.

MENAXHIMI I FAQES

Rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, të:

(1) monitorojmë Faqen për shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit;

(2) menaxhonjmë ndryshe Sajtin në mënyrë të dizajnuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të Faqes.

PËRMBAJTJA E UEBFAQES

HOTAM i kushton një vëmendje të madhe saktësisë së të dhënave të publikuara në faqen tonë.

Nëse megjithatë gjeni ndonjë gabim ose informacion të pasaktë në një nga faqet tona ose nëse detajet e kontaktit ndryshojnë për një nga shoqatat ose organizatat e listuara në faqen tonë, do të ishim shumë mirënjohës nëse mund të na informoni me email.