Rreth ILO

Avancimi i drejtësisë sociale, promovimi i punës së denjë

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) është agjenci e Kombeve të Bashkuara për botën e punës. Ne bashkojmë qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët për të nxitur një qasje të përqendruar te njeriu për të ardhmen e punës, nëpërmjet të krijimit të mundësive të reja të punësimit, si dhe përmirësimit së të drejtave të punëtorëve, mbrojtjes sociale dhe dialogut social.

ILO ka 187 shtete anëtare dhe është një nga agjencitë më të vjetra të OKB-së e themeluar në vitin 1919.