Политика за приватност

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА

ДОГОВОР ЗА УСЛОВИ

Овие Услови за користење претставуваат правно обврзувачки договор склучен помеѓу вас, без разлика дали лично или во име на вашиот бизнис, во врска со вашиот пристап и користење на веб-страницата www.hotam.com.mk, како и сите други медиумски форми поврзани со Сајтот.

ХОТАМ се обврзува да ја заштити приватноста на сите лични информации добиени од вас при посетите на нашата страница. Нашата цел е да ја заштитиме безбедноста и приватноста на вашите лични информации. Со користење на страницата, ја покажувате вашата согласност за собирање и користење на таквите информации во согласност со следните Услови за користење.

Ние нема да собираме никакви информации за поединци („лични податоци“) на нашата јавна веб-страница, освен кога тоа е конкретно и свесно обезбедено од нив> Примери за такви информации се вашето име и вашата адреса на е-пошта.

Се согласувате дека со пристапот до страницата, сте ги прочитале, разбрале и се согласувате да бидете обврзани со сите овие Услови за користење. Ако не се согласувате со сите овие Услови за користење, тогаш ви е изречно забрането да ја користите страницата и мора веднаш да излезете од неа.

Ќе ве известиме за какви било промени со ажурирање на датумот „Последно ажурирање“ на овие Услови за користење, а вие се откажувате од секое право да добивате конкретно известување за секоја таква промена.

Ваша одговорност е периодично да ги прегледувате овие Услови за користење за да бидете информирани за ажурирањата. Ќе подлежите и ќе се смета дека сте запознаени и дека сте ги прифатиле, промените во сите ревидирани Услови за користење со вашата континуирана употреба на страницата по датумот на објавување на таквите ревидирани Услови за користење.

Информациите дадени на страницата не се наменети за дистрибуција или употреба од кое било лице или ентитет во која било земја каде што таквата дистрибуција или употреба би била спротивна на законот или регулативата или што би нè подложила на какви било барања за регистрација во рамките на таквата област или земја.

Соодветно на тоа, оние лица кои избираат да пристапат на страницата од други локации го прават тоа по сопствена иницијатива и се единствено одговорни за усогласеноста со локалните закони, доколку и до степен што се применливи локалните закони.

Сајтот е наменет за корисници кои имаат најмалку 18 години. На лицата помлади од 18 години не им е дозволено да се регистрираат на страницата.

КОРИСНИЧКИ ПРЕТСТАВУВАЊА

Со користење на страницата, вие застапувате и гарантирате дека:

 1. сите информации за регистрација што ги поднесувате ќе бидат вистинити, точни, актуелни и целосни;
 2. ќе ја задржите точноста на таквите информации и веднаш ќе ги ажурирате таквите информации за регистрација по потреба;
 3. имате правна способност и се согласувате да се придржувате до овие Услови за користење;
 4. не сте помлади од 18 години;
 5. нема да пристапите на страницата преку автоматизирани или нечовечки средства, без разлика дали преку бот, скрипта или на друг начин;
 6. нема да ја користите страницата за какви било незаконски или неовластени цели;
 7. Вашето користење на страницата нема да прекрши ниту еден применлив закон или регулатива.

РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИК

Без разлика дали барате работа или сакате да го регистрирате вашиот бизнис на нашата веб-страница на областа „Баратели на работа“ и „Бизнис членки“, од вас ќе биде побарано да обезбедите одредени релевантни лични информации што ни се потребни за да го обработиме вашето барање за апликација.

Покрај користењето на вашите информации за да го потврдиме вашиот идентитет, ние може да ги користиме информациите за да ви обезбедиме информации за други услуги достапни од ХОТАМ кои може да ве интересираат и да ве контактираме преку е-пошта или телефон. Со користење на веб-страницата на областа „Баратели на работа“ и „Бизнис членки“, ја давате вашата согласност со овие одредби и услови и политиката за приватност.

ЗАБРАНЕТИ АКТИВНОСТИ

Како корисник на страницата, се согласувате да не:

 1. преземате системски податоци или друга содржина од страницата за креирање или составување, директно или индиректно, збирка, компилација, база на податоци или директориум без писмена дозвола од нас.
 2. заобиколување, оневозможување или на друг начин попречување на функциите на страницата поврзани со безбедноста, вклучително и функциите што ја спречуваат или ограничуваат употребата или копирањето на која било Содржина или наметнуваат ограничувања за употребата на страницата и/или содржината содржана во неа.
 3. се вклучувате во неовластено врамување или поврзување со страницата.
 4. се обидувате да имитирате друг корисник или лице или да користите корисничко име на друг корисник.
 5. малтретирате, вознемирувате, заплашувате или се заканувате на кој било од нашите вработени или агенти ангажирани во обезбедување на кој било дел од страницата за вас.
 6. омаловажувате, оцрнувате или на друг начин наштетувате, според наше мислење, нам и/или Сајтот.
 7. ја користите страницата на начин што не е во согласност со важечките закони или прописи.

УПРАВУВАЊЕ НА САЈТОТ

Го задржуваме правото, но не и обврската:

(1) да ја следиме страницата за прекршување на овие Услови за користење;

(2) да управуваме со страницата на начин дизајниран да ги заштити нашите права и имот и да го олесни правилното функционирање на страницата.

СОДРЖИНА НА ВЕБ СТРАНАТА

ХОТАМ посветува големо внимание на точноста на податоците објавени на нашата страница.

Доколку сепак најдете грешки или неточни информации на една од нашите страници или ако се променат деталите за контакт за едно од здруженијата или организациите наведени на нашата страница, ќе ви бидеме многу благодарни ако не информирате преку е-пошта.