СТРУГА

Прекрасен и возбудлив
Мистериозен и полн со изненадувања

scroll down

Струга е град во југозападниот дел на Република Северна Македонија. Лежи на рамнината на Струшкото Поле на двата брега на реката Црн Дрим и на северниот брег на Охридското Езеро. Струга е идеална за мирни прошетки и уживање во прекрасен поглед покрај брегот на Охридското Езеро и реката Црн Дрим, нејзините кејови имаат клупи и длабоки сенки и се поврзани со три моста.

Локации што мора да се посетат во Струга:

  • Црквата Св.Ѓорѓи
  • Природно-научен музеј д-р Никола Незлобински
  • Спомен куќата на браќата Миладиновци
  • Манастирот и пештерната црква во Калишта
  • Изворите во Вевчани

Струга во античко време била стара рибарска населба. Неговото првобитно име е „Енхалон“ што значи јагула. Словените го преименувале градот во Струга што значи „лов“ и потекнува од словенскиот збор „страга“. Според други, името доаѓа од отворената географска положба на градот – место каде постојано дува ветер.

Под името Струга, градот првпат се споменува на византиските споменици од XI век. Во антиката имала неизмерна корист, бидејќи се наоѓала на патот Виа Егнација, кој ги поврзувал Источното и Западното Римско Царство. Археолошките наоди и откриените пишани споменици откриваат дека животот во Струга датира од праисторијата. Првата неолитска населба била регистрирана околу 3000 година п.н.е. Опкруженоста со планински предели – на запад е Јабланица, на североисток Караорман, а на југоисток Галичица – како и отвореноста на Струшкото Поле овозможуваат пониски температури во текот на годината.

Кејот од источната страна на излевањето на реката од езерото се вика „Сергеј Есенин“ и се наоѓа веднаш до влезот на градската плажа. На овој кеј, покрај Есенин, има и бисти на поетите Адам Мицкевич и Ацо Шопов. Водата од Охридското Езеро тече низ реката Црн Дрим која минувајќи низ средината на градот, низ Струшкото Поле и клисурата, продолжува низ Албанија и се влева во Јадранското Море.

Градот има и Природонаучен музеј и модерна домашна култура, која ја одржува меѓународната манифестација „Струшките вечери на поезијата“. Струга е родното место на браќата Димитар и Константин Миладинов и академскиот сликар Вангел Коџоман. Во нивна чест во градот се наоѓа Спомен куќата на „Браќата Миладиновци“ и уметничката галерија „Вангел Коџоман“.