Мисија

Асоцијацијата на хотелиери – Здружението на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови – ХОТАМ е волонтерско и непрофитно трговско здружение на хотелиерски и угостителски бизниси во Северна Македонија. ХОТАМ работи на зголемување и подобрување на хотелската деловна клима во нашата земја преку претставување и промовирање на индустријата пред јавноста, владините тела и сојузничките организации во земјата и странство. И помагаме на индустријата за хотели, храна и пијалаци да ги подобри своите продажби и профити, истовремено заштитувајќи ги правата, професионализмот, етиката и квалитетот на перформансите на индустријата преку воспоставување на етика и стандарди за оценување усогласени со оние на Европската унија.

Организацијата

Организацијата е основана во 1992 година како групација на угостителско-туристички услуги во рамките на Стопанската комора на Северна Македонија.

Во 2007 година Асоцијацијата беше реорганизирана и регистрирана како независно, невладино, непрофитно здружение на хотели, ресторани, кафулиња и кампови – ХОТАМ – со седиште во градот Охрид.

Менаџерскиот тим го сочинуваат претседателот, потпретседателите на повеќе сектори на угостителството и одборот на директори составен од 9 членови.

Дополнително, избраниот петчлен надзорен комитет ги разгледува сите финансиски активности на организациите.

Додека земјата се стреми да се движи кон пазарна економија и евентуална интеграција во ЕУ, одржливиот развој на македонскиот туризам и промоцијата на влезните патувања од странските пазари станаа примарна активност на ХОТАМ.

ХОТАМ е една од ретките хотелски организации со целосно волонтерски извршен директор и менаџерски тим.

Услуги

ХОТАМ обезбедува различни услуги за своите членови и за туристичкиот сектор. Организира и учествува на бројни домашни и меѓународни саеми и семинари. Се одржуваат редовни и специјални состаноци, како и семинари и обуки за пренос на вештини и споделување информации. Организацијата активно учествува во креирањето и подобрувањето на регулативите на индустријата.

Секоја година се дистрибуираат стотици материјали и многу труд за да се промовира земјата како посакувана туристичка дестинација и да се подобри имиџот на македонската хотелска, прехранбена индустрија и индустрија за пијалаци. Претседателот на Асоцијацијата го претставува членството со владините агенции, претседава со редовните и специјалните состаноци и го надгледува производството и дистрибуцијата на ажурирани хотелски именици и брошури за патувања до претпријатијата-членки.

Групните придобивки како што се координацијата на односите на членовите со добавувачите и дистрибутерите за да се добијат групни стапки и попусти, заедно со иницијативата за добивање пониски стапки на ДДВ за хотелскиот и туристичкиот сектор, неодамна беа започнати од страна на претседателот и тричлениот волонтерски персонал во новоформираната канцеларија на Асоцијацијата во Охрид.

Пазарот

Активните членови на ХОТАМ ги вклучуваат повеќето од поголемите хотелиери во земјата. Членството во ХОТАМ им помага на бизнисите да ја подобрат својата заработка и да ја зголемат вредноста на нивните инвестиции со обука за продажба и менаџмент, како и софистицирани маркетинг информации и материјали. Директориумот на хотели-членки неодамна беше претворен во меѓународен формат заснован на симболи, нудејќи многу попогоден и поекономичен производ, насочен кон многу блиски странски пазари.

ХОТАМ се обидува да ја прошири својата база на членство на неколку начини. Постојат потенцијални членови на здружението надвор од главната хотелска индустрија, како што се приватни сместувања и туристички услуги, меѓународни оператори кои се подготвени да влезат на пазарот итн. Целта на ХОТАМ е да ги собере сите заинтересирани страни во индустријата за хотели, храна и пијалаци со фокусирање на својот менаџмент на развојните трендови како што се религиозниот, историскиот и еко-туризмот.